Hypotheken

Wanneer u een hypotheek gaat afsluiten, bent u er vast van op de hoogte dat er verschillende soorten hypotheken zijn. Hieronder lichten we in het kort de verschillende soorten hypotheken toe.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt er maandelijks hetzelfde bedrag afgelost. De rente die u betaald, wordt over de resterende schuld betaald. Hierdoor zijn de maandelijkse lasten in het begin stukken hoger dan na enkele jaren. Bij een lineaire hypotheek heeft men na de looptijd de hypotheek volledig afgelost.

Annuïteitenhypotheek

Bij het afsluiten van een annuiteitenhypotheek wordt elke maand een vast bedrag betaald. Het bedrag dat u betaald bestaat uit aflossing en rente. Hierbij betaald u in de vroege periode van de hypotheek dus veel rente en wordt er weinig afgelost, dit veranderd naar mate de periode verloopt. Op het laatst betaald men dus minder rente en wordt er meer afgelost. Bij het gebruik van hypotheekrenteaftrek, heeft u in het begin van de looptijd lage netto lasten, welke oplopen naar mate de hypotheek vordert.

Spaarhypotheek

Een andere vorm van hypotheek is de spaarhypotheek, waarbij maandelijks alleen een bedrag aan rente wordt bepaald, waarbij niets afgelost wordt. In plaats van aflossen wordt er een bedrag bij elkaar gespaard waarmee de hypotheek afgelost kan worden.

Beleggingshypotheek

Bij deze hypotheek wordt er naast de maandelijkse rente ook een bedrag betaald, waarmee belegd wordt. De insteek is om uiteindelijk door middel van opbrengsten uit beleggingen uiteindelijke genoeg te hebben om de hypotheek af te lossen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van de beurs en de gemaakte beleggingen. Het is mogelijk dat er met deze hypotheek een hoger rendement behaald kan worden, maar er is ook een groter risico.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij deze hypotheek vorm wordt alleen rente betaald en wordt er neits afgelost. Dit is vaak alleen mogelijk voor een gedeelte van de hypotheek of wanneer er voldoende overwaarde is. Er moet bij deze hypotheek wel degelijk afgelost worden, maar dat gebeurd normaal gesproken niet tijdens de looptijd.